Aleksander Puškini 14
20308 Narva, Estonia
info@andreikrek.com

mapBüroo asukoht kaardil
Kohtutäituribüroo
Eesti keelesПо-русски

Kohtutäituribüroo

Kohtutäitur Andrei Krek


Avaliku dokumendi legaliseerimine


Üldinfo

Ühes riigis välja antud avaliku dokumendi kasutamiseks teises riigis on vaja rahvusvaheliselt tunnustatud tõestust dokumendi ehtsuse  kohta. Selleks tuleb dokument legaliseerida või kinnitada tunnistusega (apostille’ga), kui välislepinguga ei ole ette nähtud  teisiti.

Avalik dokument on: 

• haldusdokument (diplom, tunnistus, tõend, õiend, teatis vms);

• kohtu või kohtuga seotud ametiasutuse väljastatud dokument (kohtuotsuse ärakiri, väljavõte registrist, kohtutäituri dokument vms);

• notari või vandetõlgi dokument.

Avalik dokument tuleb legaliseerida juhul, kui seda soovitakse kasutada riigis, mis ei ole ühinenud Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ja samuti riigis, millega Eesti ei ole sõlminud õigusabilepingut.

Konventsiooniga ühinenud riikide loetelu on kättesaadav Interneti-aadressilt: http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41.

Eesti on sõlminud õigusabilepingud Leedu, Läti (RT II, 1993, 6, 5), Poola (RT II 1999, 4, 22), Ukraina (RT II 1995, 13/14, 63) ja Venemaa Föderatsiooniga (RT II 1993, 16, 27). Õigusabilepingu kohaselt tunnustatakse Eestis avalikku dokumenti, mis on koostatud või tõestatud ühes eespool loetletud riigis, ilma täiendava tõestamiseta. Eestis väljaantud või tõestatud dokumenti tunnustatakse nimetatud riikides ilma täiendava tõestamiseta ehk neis riikides kasutatavat dokumenti ei ole vaja täiendavalt legaliseerida ega apostille’ga kinnitada.

Legaliseerimist ja apostille’ga kinnitamist ei vaja avalikud dokumendid:


Avaliku dokumendi tunnistusega (apostille`ga) kinnitamine

Alates 1. jaanuarist 2010 kinnitavad Eesti avalikke dokumente apostille’ga notarid. Notarite nimed ja kontaktandmed on leitavad veebilehelt http://www.notar.ee/19765.

Apostille’ga kinnitamise korrast lugege täpsemalt: http://www.notar.ee/19886
 

Avaliku dokumendi legaliseerimine

Legaliseerimine on formaalsus, millega pädev ametiasutus kinnitab avaliku dokumendi allkirja ja dokumendil oleva pitseri või templi ehtsust või allakirjutanud isiku pädevust.

Legaliseerimine kui formaalsus ei tähenda muud, kui dokumendil oleva allkirja ja vajaduse korral pitseri või templi ehtsuse kinnitamist. Legaliseerimine ei kinnita dokumendi sisu ega õiguspärasust ning ei määra ette ära dokumendi kasutatavust Eesti õigusruumis.

Dokumendi legaliseerimine toimub dokumendi allkirjastanud isiku allkirja ja allkirjanäidise, samuti pitseri ja pitserinäidise või templi ja templinäidise võrdlemise teel.

Eesti avalik dokument, mida soovitakse kasutada riigis, mis ei ole ühinenud Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ja samuti riigis, millega Eesti ei ole sõlminud õigusabilepingut, tuleb legaliseerida Eesti Vabariigi Välisministeeriumi konsulaarosakonnas või välisesinduses ning seejärel selle välisriigi välisesinduses või välisministeeriumis, kus dokumenti soovitakse kasutada.

Välisriigi avalik dokument, mida soovitakse kasutada Eestis, tuleb legaliseerida selle välisriigi välisministeeriumis või välisesinduses, kus dokument on välja antud ning seejärel Eesti Vabariigi välisesinduses või välisministeeriumi konsulaarosakonnas.

Eesti territooriumil asuvate välisesinduste legaliseeritud dokumendid ei vaja täiendavat legaliseerimist välisministeeriumi konsulaarosakonnas.

Legaliseeritakse ainult originaaldokumenti, selle notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakirja, väljavõtet või väljatrükki, millel on sellele dokumendile allakirjutanud ametiisiku originaalallkiri, ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning dokumendi väljaandnud asutuse originaalpitser.

Vajaduse korral (kui välisriik nõuab) tuleb lisada legaliseeritud dokumendile tõlge. Dokumente, mille tõlge peab välisriigi õigusakti kohaselt olema ametlik või kinnitatud, tõlgib eesti keelest võõrkeelde üksnes vandetõlk. Välisministeerium tõlketeenust ei osuta.
 

Välisesindustes väljastatud dokumendid

17. juunil 2011 jõustus Eesti suhtes Diplomaatiliste esindajate ja konsulaarametnike väljastatud dokumentide legaliseerimise nõude tühistamise Euroopa konventsioon (London 1968).

Konventsiooni järgi on osalisriikide välisesinduste väljastatud dokumendid vabastatud legaliseerimisnõudest. Seega on Eestis esitatavad ilma lisaformaalsusteta dokumendid, mis on väljastatud järgmiste riikide kõigi välisesinduste poolt: Austria, Küpros, Tšehhi, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Liechtenstein, Luxembourg, Moldova, Holland, Norra, Poola, Portugal, Hispaania, Rootsi, Šveits, Türgi, Suurbritannia.

Londoni 1968. aasta konventsiooniga mitteühinenud riikide Eesti territooriumil asuvate välisesinduste välja antud dokumendid ei vaja legaliseerimist. Need riigid on: Ameerika Ühendriigid, Aserbaidžaan, Belgia, Brasiilia, Gruusia, Hiina, Jaapan, Kanada (Kanada saatkonna Tallinna esindus), Kasahstan (Kasahstani konsulaat Tallinnas), Leedu, Läti, Soome, Taani, Ukraina, Venemaa, Valgevene.

Välisministeerium legaliseerib nende Londoni konventsiooniga mitteühinenud riikide välisesinduste dokumente, kes on Eestisse akrediteeritud, st kelle konsulaarpiirkond on Eesti, kuid mis ei asu Eesti territooriumil. Need riigid on Albaania, Alžeeria, Angola, Andorra, Araabia Ühendemiraadid, Argentina, Armeenia, Austraalia, Bangladesh, Benin, Boliivia, Bosnia ja Hertsegoviina, Botswana, Bulgaaria, Burkina Faso, Colombia, Ecuador, Egiptus, El Salvador, Etioopia, Filipiinid, Ghana, Guatemala, Guinea, Honduras, Horvaatia, Iisrael, India, Indoneesia, Iraak, Iraan, Island, Jordaania, Kambodža, Katar, Korea Vabariik, Kosovo, Kuuba, Kuveit, Laos,Liibanon, Lõuna-Aafrika, Makedoonia, Malaisia, Malawi, Mali, Malta, Maroko, Mauritaania, Mehhiko, Mongoolia, Montenegro, Myanmar, Namiibia, Nepal, Nicaragua, Nigeeria, Omaan, Pakistan, Panama, Paraguay, Peruu, Rumeenia, Rwanda, Sambia, San Marino, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Sri Lanka, Süüria, Tadžikistan, Tai, Tansaania, Togo, Tšiili, Tuneesia, Türkmenistan, Uruguay, Uus-Meremaa, Venezuela, Vietnam. Riikide loetelu ei ole lõplik ning võib muutuda. 

Londoni konventsiooniga mitteühinenud riikide välisesinduste dokumente, mis on väljastatud kolmandates riikides, on Eestis esitamiseks kõlbmatud ja neid ei üldjuhul legaliseerita.
 

Taotluse esitamine

Dokumendi legaliseerimise taotleja esitab  välisministeeriumi konsulaarosakonnale kirjaliku taotluse koos legaliseeritava dokumendiga:

 


Dokumendi legaliseerimisest keeldumine

Avalikku dokumenti ei legaliseerita kui:

Allikas: Välisministeeriumi koduleht
 

Aleksander Puškini 14
20308 Narva, Estonia
info@andreikrek.com
Büroo avatud:
E,T 13:00 - 17:00
K,N,R 08:00 - 12:00
telefon: 3569490
faks: 3569491
www.andreikrek.com