Objekt: Sadama Teenused JK OÜ (registrikood 14134365) osamaks nimiväärtusega 1250,00 eurot
Alghind: 950 €
Enampakkumise algus: 04.03.2019
Enampakkumise lõpp: 11.03.2019
Rohkem info: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1423748

Elektrooniline enampakkumine toimub Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja elektroonilises oksjonikeskkonnas veebiaadressil: www.oksjonikeskus.ee

Elektroonilise enampakkumise kordKohtutäitur Andrei Krek

www.andreikrek.com/kohtutaitur