Objekt: 1/2 mõtteline osa 05.07.2016 surnud Piret Männik (isikukood 47204045220) pärandvara ühisusest
Alghind: 8000 €
Enampakkumise algus: 30.10.2020
Enampakkumise lõpp: 06.11.2020
Rohkem info: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1659793

Elektrooniline enampakkumine toimub Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja elektroonilises oksjonikeskkonnas veebiaadressil: www.oksjonikeskus.ee

Elektroonilise enampakkumise kordKohtutäitur Andrei Krek

www.andreikrek.com/kohtutaitur