closearrow

Avaldus täitemenetlusaegse elatisabi taotlemiseks

Form reference

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Судебный исполнитель Андрей Крек
Ул. Пушкина 14, 20307 Нарва
Телефон: (+372) 35-69-490
эл. почта: info@andreikrek.com

Elatisabi saava õigustatud isiku (lapse/laste) andmed

Имя и фамилия* Isikukood/sünniaeg* Адрес (страна, уезд, город)* (улица, дом, квартира)* Операции

*ühe avalduse võib täita mitme lapse kohta juhul, kui elatis on lastele määratud sama kohtulahendiga

Taotluse esitaja (lapse/laste esindaja) andmed

Elatisnõude võlgniku andmed

objectimage