Korduma kippuvad küsimused

Milliseid dokumente kohtutäitur täidab?

headarrow

Kuidas valida oma nõude täitmiseks kohtutäiturit?

headarrow

Kuidas esitada täitedokumenti kohtutäiturile täitmiseks?

headarrow

Kas Eesti kohtutäitur saab minu nõuet täita välisriigis elava / töötava isiku suhtes?

headarrow

Millise tähtaja jooksul peab kohtutäitur võlgnikult täitemenetluse läbiviimise raames saadud summad sissenõudjale üle kandma?

headarrow