Võlgniku teade täitemenetluse alustamisel

Form reference

Täitemenetluse läbiviija

Kohtutäitur Andrei Krek
A. Puškini tn 14, 20307 Narva
Telefon: (+372) 35 69490
E-post: info@andreikrek.com

Võlgniku andmed

SEOSES SELLEGA TEATAN KOHTUTÄITURILE, ET

1. Kõik menetlusdokumendid, sh kättetoimetamist vajavad dokumendid tuleb edastada minu järgmisele aadressile:

Nimetatud aadressile edastatud dokumendid loetakse kohtutäituri poolt võlgnikule kättetoimetatuks.

2. Minu ülalpidamisel

Ülalpeetava nimi: Isikukood Operations

3. Minu mittearestitavad sissetulekud:

4. Palun võimaldada elatusmiinimumi kasutamist alljärgnevas pangas (valige 1):

5. Muud asjaolud, mis võivad täitemenetluse läbiviimist mõjutada

6. Avaldusele lisatud dokumendid

Unlimited number of files can be uploaded to this field.
2 GB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.