Korduma kippuvad küsimused

Olen saanud täitmisteate. Mida teha?

headarrow

Olen võla sissenõudjale vabatahtlikult õigeaegselt tasunud, kuid kohtutäitur algatas minu suhtes täitemenetluse (saatis täitmisteate). Kuidas käituda?

headarrow

Võlgniku põhilised kohustused täitemenetluses

headarrow

Võlgniku põhilised õigused täitemenetluses

headarrow

Mis on vabatahtliku täitmise tähtaeg?

headarrow

Mis hetkest alates võib kohtutäitur täitemenetluses tasu nõuda?

headarrow

Mul ei ole võimalik kogu nõuet korraga täita. Mida teha?

headarrow

Miks ei ole kohtutäitur minu arvelduskontole elatusmiinimumi jätnud?

headarrow

Millises ulatuses tohib kohtutäitur minu sissetulekut (töötasu) arestida?

headarrow

Milliseid summasid kohtutäitur arestida ei tohi?

headarrow

Kohtutäitur on arestinud minu sissetulekud, mis ei kuulu seaduse kohaselt arestimisele. Mida teha?

headarrow

Kes peab maksma kohtutäituri tasu ja muud kulud?

headarrow

Kuidas toimub kohtutäituri tasu ja muude kulude vaidlustamine?

headarrow

Kuidas ja kuhu ma saan esitada kaebuse kohtutäituri tegevusele?

headarrow

Kuidas teada saada, milline täitur minu suhtes esitatud nõudeid täidab?

headarrow

Minu suhtes viis täitemenetlust läbi kohtu täitevosakond (enne 1.märtsi 2001) ning sellest ajast on jäänud minu arve / vara arestituks ja täitemenetlust jätkatud ei ole. Kuidas arestist vabaneda?

headarrow

Mis on võlgniku vanne?

headarrow