Objekt: Hoonestusõigus kinnistule asukohaga Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Rajaküla, Kalju (krunt 2467,0 m2)
Alghind: 3000 €
Enampakkumise algus: 08.04.2021
Enampakkumise lõpp: 15.04.2021
Rohkem info: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teated_id=1739570

Elektrooniline enampakkumine toimub Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja elektroonilises oksjonikeskkonnas veebiaadressil: www.oksjonikeskus.ee

Elektroonilise enampakkumise kordKohtutäitur Andrei Krek

www.andreikrek.com/kohtutaitur