Objekt: HÜ Hooneühistu Endla 5 (registrikood 80265853) liikmesus, määraga 238/3512
Alghind: 800 €
Enampakkumise algus: 19.02.2020
Enampakkumise lõpp: 26.02.2020
Rohkem info: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1569398

Elektrooniline enampakkumine toimub Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja elektroonilises oksjonikeskkonnas veebiaadressil: www.oksjonikeskus.ee

Elektroonilise enampakkumise kordKohtutäitur Andrei Krek

www.andreikrek.com/kohtutaitur