Objekt: HÜ Hooneühistu Endla 5 (registrikood 80265853) liikmesus, määraga 238/3512
Alghind: 699 €
Enampakkumise algus: 30.10.2020
Enampakkumise lõpp: 06.11.2020
Rohkem info: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teated_id=1670929&print=1

Elektrooniline enampakkumine toimub Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja elektroonilises oksjonikeskkonnas veebiaadressil: www.oksjonikeskus.ee

Elektroonilise enampakkumise kordKohtutäitur Andrei Krek

www.andreikrek.com/kohtutaitur